Alt du trenger å vite om pappapermisjonen!

kent

Er du nybakt pappa? Her har jeg listet opp alt du trenger å vite om pappapermisjonen.

Det å bli pappa er det beste som har skjedd meg her i livet, gleden over å ha skapt noe så fantastisk er helt magisk. Derfor så jeg virkelig frem til min pappapermisjon, men her sitter jeg nå uten noen rettigheter til å ta ut min pappapermisjon. Det er sikkert lett å spørre seg selv, er det er lurt å høre på mine tips i en slik sak, i og med tingene har blitt som det har blitt i mitt tilfelle. Men etter å ha blitt feilinformert av NAV i over et halvt år, har jeg virkelig satt meg inn i disse reglene nå. Jeg venter mitt andre barn i sommer og denne gangen skal ingen klare å frarøve meg pappapermisjonen.

Det skal sies det at regjeringen ikke gjør det lett for oss foreldre. For da man trodde man endelig hadde klart å sette seg inn i regelverket, skulle de selvfølgelig endre dette nok en gang. Dermed har det kommet inn en del endringer som er verdt å merke seg, derfor skal jeg nå forsøke så godt jeg kan å gjenfortelle dette til oss menneskelige, på en enklest mulig måte.

Grunnleggende informasjon om pappapermisjonen.

Pappaperm, eller fedrekvote som det så fint heter hos NAV, er på 15 uker ved 100 % dekningsgrad eller 19 uker ved 80% dekningsgrad. Her har faktisk regjeringen utvidet fedrekvoten, noe jeg syntes er veldig fint. Men det er ikke sånn at regjeringen ønsker å være generøse, for denne endringen medfører at fellesperioden blir tilsvarende 10 uker kortere. Enkelt forklart er den perioden vi foreldre kan dele nå på 16 uker ved 100% dekningsgrad eller 18 uker ved 80% dekningsgrad.

I tillegg til disse ukene har vi fedre rett på noe som heter omsorgspermisjon. Dette er to uker som vi fedre har rett til for å bistå mor i og rundt fødselen. Denne permisjonen må tas ut fra og med 2 uker før fødsel, til 2 uker etter fødsel. Verdt å merke seg her, er det at denne perioden ikke gir krav på penger. Her er det arbeidsgiver som må bestemme om du skal få lønn i disse ukene, er du ikke så heldig er disse ukene og anse som ulønnet.

De vanskelige begrepene

So far, so good? Nå starter nemlig den virkelige labyrinten, her gjelder det nemlig å komme seg ut med livet i behold. Her kommer nemlig begreper som dekningsgrad, fellesperiode og tilleggs permisjon inn i bildet. Så her er det bare å finne frem lesebrillene og holde tunga rett i munnen. Jeg skal allikevel forsøke å forenkle dette, på best mulig måte

Dekningsgrad

Enkelt forklart, dekningsgrad er noe dere som foreldre selv velger. Man kan enten velge 100% dekningsgrad, noe som vil gi rett til foreldrepenger i maksimalt 49 uker. Eller så kan man velge 80% dekningsgrad, noe som vil gi rett på foreldrepenger i maksimalt 59 uker. Her er det viktig å huske på at det dere velger vil gjelde både for mor og far i denne perioden.

Sett i det økonomiske perspektivet vil 100% dekningsgrad gi 49 uker med 100% lønn, mens 80% dekningsgrad vil gi 59 uker med 80% av normal lønn. Ønsker dere å finne ut hva som lønner seg for dere? Da vil jeg anbefale dere å sjekke ut foreldrepenge kalkulatoren her:

Link til foreldrepenge kalkulatoren: https://www.smartepenger.no/kalkulatorer/1679-foreldrepengerkalkulator

Fellesperioden.

Jeg håper du fremdeles henger med? Jeg skal forsiktig bevege meg over til neste steg. Fellesperioden er de ukene som står igjen etter at tre uker før fødsel, mødre-kvoten og fedrekvoten er trukket ifra. Det vil si 16 uker ved 100% dekningsgrad eller 18 uker ved 80% dekningsgrad. Disse ukene kan fritt fordeles mellom mor og far,

Dersom du som far ikke ønsker å benytte deg av fedre-kvoten, må mor søle om å få fedrekvoten overført til seg selv. Dersom dere ikke gjør dette, vil ukene som var beregnet til far være å anse som mistet. Dersom man ikke har opparbeidet seg rett til foreldrepenger vil denne overføringen skje automatisk.

Tilleggspermisjon

Det ligger vel litt i ordet, men kort fortalt er dette permisjon du kan ta i tillegg til foreldrepermisjonen. Hver av foreldrene har krav på 12 måneders tileggspermisjon, dette må tas ut rett etter foreldrepenge perioden og gjelder kun ved 100% permisjon.

Hvordan søke om foreldrepenger?

Det er kanskje denne endringen som ganger oss mest, for endelig har NAV innsett at papirmøller ikke er løsningen. Her er det du må tenke på:

Frister:

Dersom du ønsker pappapermisjon, er det viktig å huske på at du kan søke tidligst 6 uker før permisjonen starter. Men husk, skal du ha pappapermisjon etter at mor er ferdig med sin permisjon, må dette søkes om før hun er ferdig i permisjonen. For far sine uker starter å rulle allerede fra den dagen mor er ferdig i permisjon.

Rett til foreldrepenger

For å ha rett til foreldrepenger må du ha hatt inntekt i 6 av 10 måneder i forkant av foreldrepermisjonen, i tillegg til dette må årsinntekten din være på 50% av folketrygdens grunnbeløp. (pr 01.05.2017 – kr. 46.817,-)

Inntektsopplysninger

Nå trenger ikke lenger du som arbeidstager å legge ved skjema for inntektsopplysninger, dette sendes nå digitalt fra arbeidsgiver til NAV.

Her er det viktigste å huske på:

  1. De første 6 ukene etter fødsel er mor pliktig å ha permisjon, dersom ikke legeattester tilsier noe annet.
  2. Det er arbeidsgiver som avgjør om du får lønn i omsorgsperioden på 2 uker.
  3. Dere kan selv velge dekningsgrad, enten 80% eller 100% dekningsgrad.
  4. Den totale foreldreperioden vil være på 49 uker ved 100% dekningsgrad eller 59 uker ved 80% dekningsgrad.
  5. Fellesperioden er på 16 eller 18 uker ut i fra dekningsgrad.
  6. Fellesperioden kommer i tillegg til fedrekvoten og omsorgspermisjonen.
  7. Husk å søke i tide, når mors permisjon er over starter fars uker å telle.


Les også disse innleggene:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *