Takk, for at jeg var et skilsmissebarn!

Jeg har aldri tenkt så mye over det, det at jeg er ett skilsmisse barn. Jeg var bare 5 år gammel, da mine foreldre gikk ifra hverandre. Kanskje var jeg ikke gammel nok, til å forstå at dette var vondt. Men det jeg husker fra min tid som skilsmisse barn, var så fantastisk at jeg […]

Takk, for at jeg var et skilsmissebarn! Read More »